Právní informace

Internetové stránky http://www.bigmat.com jsou publikovány firmou BigMat International S.A, obchodní rejstřík RCS B1589538.
Sídlo : 5, place de la gare – L-1616 – Luxembourg
Tel.: +352 / 27-87-52-236
Kontakt webmaster : info@bigmat.com
Vedoucí publikace: Thibault PLADER – Matteo CAMILLINI
Informace uveřejněné na těchto internetových stránkách nemohou být považovány za nabídku k prodeji nebo ke koupi. BigMat negarantuje přesnost, správnost ani úplný výčet informací uveřejňovaných na těchto stránkách.
Dle výše uvedeného BigMat odmítá jakoukoliv odpovědnost ať už za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout po přečtení těchto stránek, či za rozhodnutí učiněná na základě zde uveřejněných informací. BigMat je vlastníkem práv, titulů, oprávnění a podílů vztahujících se ke jménu BigMat. Jakékoliv použití tohoto jména bez předchozí autorizace BigMat je zakázáno. Informace a údaje, zjištěné nebo citované na základě připojení ke stránkám www.bigmat.com, nemohou být použity jinak než k osobnímu použití a pouze pro interní potřebu uživatele.
Internetové stránky společnosti BigMat obsahují především informace poskytnuté externími firmami nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které nebyly vyvinuty firmou BigMat. Obsah uveřejněný na těchto stránkách je tudíž pouze informativního charakteru.
Existence odkazu vedoucího z internetových stránek BigMat na jiné stránky neznamená, že tyto stránky nebo jejich obsah byly ověřeny. Uživatel internetu by měl tyto informace používat s rozvahou a kritickým přístupem.
Editor se nemůže zavázat k odpovědnosti za informace, názory a doporučení formulovaná třetími osobami. Každý hypertextový odkaz vedoucí ke stránkám www.bigmat.com musí být předem výslovně autorizován editorem. Je třeba upozornit na možnost vzniku rizik plynoucích z elektronického přenosu dat: opoždění, vynechání nebo jejich nepřesnost. Data jsou dál předávána v té podobě, jak byla ze zdroje získána.