MEZINÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU BIGMAT 2023

Cena za architekturu vznikla ve Španělsku v roce 2005 a po třech ročnících se přesunula do mezinárodního měřítka a získala obrovskou podporu. První mezinárodní ročník ceny v roce 2013 vyhrál belgický architekt Xaveer de Geyter a cena byla vyhlášena v listopadu 2013 ve španělské Granadě. Druhý ročník v roce 2015, jehož vítězem se stal španělský architekt Alberto Campo Baeza, byl vyhlášen v listopadu téhož roku v německém Berlíně. Ve třetím ročníku v roce 2017 zvítězilo francouzské architektonické studio Lacaton&Vassal, cena byla udělena ve Florencii. Ve čtvrtém ročníku v roce 2019 byl vítězem vyhlášen portugalský architekt Souto de Moura v Palais de la Bourse v Bordeaux. V posledním ročníku v roce 2021, který se konal u příležitosti 40. výročí založení skupiny BigMat International SA, získal toto prestižní ocenění opět belgický architekt Xaveer de Geyter. Cena byla udělena v Paříži.

Nový, šestý mezinárodní ročník v roce 2023 bude opět oceňovat vynikající architektonická díla realizovaná v posledních čtyřech letech v sedmi zúčastněných zemích, kde je značka BigMat přítomna.

BigMat International Architecture Award’21 ceremony at Pavillon Cambon, Paris © BigMat

 

Soutěže se mohou zúčastnit architekti, kteří mají profesní sídlo v jedné ze sedmi zúčastněných zemí, tedy v Belgii, České republice, na Slovensku, ve Francii, Itálii, Portugalsku a Španělsku, a jejichž díla byla na těchto územích také realizována. Do soutěže budou přijata díla postavená v období od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2023 ve všech zúčastněných zemích. Všechna díla, která se dostala do finále nebo zvítězila v předchozích ročnících Ceny, nemohou být do tohoto šestého ročníku přihlášena. Kromě toho se architekt nebo architektonické studio, které získalo hlavní cenu v předchozích ročnících cen BMIAA, nemůže znovu přihlásit do soutěže BMIAA.

Přihlašování bude probíhat od 18. ledna do 27. dubna 2023 a závěrečná akce a slavnostní předávání cen se uskuteční v listopadu 2023 u příležitosti výročního sympózia skupiny BigMat International.

Všichni zúčastnění architekti budou mít možnost soutěžit před mezinárodní porotou, která určí vítěze Velké ceny BMIAA’23 za malou obytnou architekturu, Mezinárodní velké ceny BMIAA’23 a dvanácti národních cen BMIAA’23.

V porotě zasednou:

PREZIDENT: Jesús Aparicio. Doktor architektury a profesor na Polytechnické univerzitě v Madridu.

TAJEMNÍK: Jesús Donaire. Doktor architektury a profesor na Polytechnické univerzitě v Madridu. S možností vyjádřit se, ale bez hlasovacího práva.

POROTCI:

 • David Van Severen (Office Kersten Geers David Van Severen) Zástupce Belgie.
 • Petr Janda (Brainwork) Zástupce České republiky a Slovenska.
 • Gilles Delalex (Muoto Architecture Studio) Zástupce Francie.
 • Enrico Molteni Zástupce Itálie.
 • Nuno Brandão Costa Zástupce Portugalska.
 • Ángela García de Paredes(Paredes Pedrosa Arquitectos) Zástupce Španělska.

Porota vybere celkem čtrnáct národních cen BMIAA’23: sedm za drobná obytná architektonická díla a sedm za ostatní architektonická díla. Sedm zemí, které se o cenu ucházejí, musí být zastoupeno v obou kategoriích.

Sedm národních cen za drobná obytná architektonická díla bude soutěžit o hlavní cenu BMIAA 23 za drobná obytná architektonická díla. Sedm národních cen za ostatní architektonická díla bude soutěžit o Velkou cenu za architekturu BMIAA’23.

Výhry:

Ocenění za drobná obytná architektonická díla:

 • 7 Národních cen za drobná obytná architektonická díla BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur
 • Mezinárodní velká cena BMIAA’23 za drobná obytná architektonická díla BMIAA’23. Hodnota: 30 000 eur (1 500 eur národní cena + 28 500 eur hlavní cena).

Ocenění za architekturu:

 •  7 Národních cen za architekturu BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur
 • Mezinárodní hlavní cena za architekturu BMIAA’23. Hodnota: 30 000 eur. (1 500 € národní cena + 28 500 € hlavní cena).

Cena pro mladé architekty:

 • Zvláštní uznání pro mladé architekty BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur

Obě hlavní ceny nelze prohlásit za neplatné ani je nelze udělit ex aequo. Pokud to porota uzná za vhodné, může udělit další čestná uznání bez finančního příspěvku.

Další informace o ocenění získáte u nejbližšího prodejce BigMat. Všechna oficiální oznámení týkající se Ceny za architekturu BigMat International Group si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách. BigMat, přední mezinárodní řetězec nezávislých prodejců stavebních materiálů.

www.architectureaward.bigmat.com

@bigmataward

Print Friendly, PDF & Email
Share
zpět na newsfeed zpět na následující