KONGRES PORTO 2018

BigMat International vštěpuje své ambice a v Portu oslovila své členy!

Od 17. do 21. října 2018 probíhalo v portugalském Portu další mezinárodní sympózium BigMat International.

Moment naslouchání, sdílení a společné orientace.

Nezávislost a vzájemná závislost: když společný závazek slouží individuální výkonnosti takové bylo ústřední téma

tohoto setkání a také zásadní výzva pro budoucnost a vývoj skupiny v rámci sektoru, kde je čím dál tím větší konkurence, jenž je digitalizovaný a multikanálový.

Pokud jde o mezinárodní strategický plán pilotovaný BigMat International, byly představeny dva klíčové segmenty:

společná obchodní politika a mezinárodní komunikace. U prvního projektu je třeba zmínit stanovení strategie

rozvoje produktů vlastní značky (Private Labels), jež byla doložena výstavou, která se na ni odvolávala. U druhého bylo představeno video o nadnárodních hodnotách

skupiny. Video zde bylo představeno v předpremiéře. Jedná se o praci, na níž se podílely všechny členské země.

Země BigMat se rovněž účastnily plenárních pracovních zasedání, představily zde témata a největší úspěchy roku 2018, jež předem vybrali členové na mezinárodní úrovni. Nezapomeneme především operaci jedné z centrál BigMat

týkající se odkoupení strategických prodejních míst od člena opouštějícího skupinu,

důležitost nabídnout nové služby týkající se prodeje (instalace produktů), celkovou správu prodejního místa

z centrály a online systém správy nákupů.

A v neposlední řadě potřeba podporovat členy, aby pracovali pro kolektiv a aby se zapojili do společné dynamiky, což stvrdili ve chvíli, kdy si zvolili být součástí

nezávislého uskupení. To zde zdůraznil Serge Papin, pozvaný na toto sympózium. Bývalý generální ředitel (PDG)

kooperativního seskupení Systém U (obchody U: Super U, Hyper U, Utile, U express), pokud jde o vlastní zkušenosti a jeho odborné posouzení, upřesnil,

že úspěch družstva, uskupení nezávislých podnikatelů funguje, pokud se členové zapojí!

Jean-Marc Megnin, generální ředitel Shoppermind – Altavia, další čestný host, vystoupil s příspěvkem, kde uvádí velké trendy při rozvoji celosvětového obchodu B2B a B2C.

Podělil se o svou krátkodobou vizi trhu se stavebními materiály

a vizi Bigmat International coby entity čím dál tím digitalizovanější a multikanálové. Zároveň se ale upřesnil, že fyzická prodejna zůstává

zásadní pro udržení značky a je třeba postupovat s ohledem na digitalizaci distribuce.

Sdílení, hlavní téma tohoto výročního setkání, ukazuje na základní vzájemnou závislost, která spojuje všechny členy sítě – a stává se silou kolektivního a panoramatického zamyšlení na mezinárodní, národní a místní úrovni.

Claude Coutant, prezidentka BigMat International, to připomněla přesvědčivě a několikrát. « Jenutné zůstat pospolu a dělat vše společně. Je třeba si být vědom, že všichni jsme závislí na druhých. V ctnostném kruhu a společně je skupina silnější a odolnější.

Tón je nastaven…

A musíme začít plnit naše ambice.

Print Friendly, PDF & Email
Share
zpět na newsfeed

Napsat komentář

Your email address will not be published.