890 PRODEJNĺ MĺSTA
PO CELÉM SVĚTĚ

Naše prodejní místa

Napříč Evropou BigMat poskytuje profesionální přístup tak, aby byl co nejblíže potřebám klientů. Prioritou jednotlivých prodejen je jednat se zákazníky prostřednictvím:

Na každém z nich má prioritu péče o klienta

2

Rady profesionálů

1

Vřelé přijetí

3

Cenové nabídky

4

Technické výstavy

5

široké zásoby nejlepších značek

6

Rychlá nakládka a doručení

7

Snadný přístup k úvěru.

bgmat_img_outlet2

PŘIDEJTE SE K BIGMAT

Proč se stát oficiálním členem?

Nezávislost

triangle2

BigMat je síť složená z nezávislých společností, v jejichž čele stojí odpovědní a nezávislí podnikatelé a vedoucí podniků. Každé naše prodejní místo je tedy jedinečné a… odlišné, vše se přizpůsobuje potřebám našich klientů.

Duch excelence

triangle2

Excelence u BigMat je vnímána jako vůle jít dále než je konkurenční nabídka, hledat vždy řešení šitá na míru jednotlivým případům. Je to konstantní požadavek pokroku, školení a odbornosti.

TRASPARENTNOST

triangle2

BigMat prostřednictvím své role distributora stavebních materiálů a technických informací zaujímá centrální pozici na trhu. Stejně tak při spolupráci s průmyslovými partnery, klienty a spolupracovníky je transparentnost základní hodnotou.

Solidarita a schopnost spolupráce

triangle2

Pro BigMat je solidarita přirozenou a zásadní hodnotou v rámci kooperativního systému a vyjadřuje se prostřednictvím pevného pouta, které vyzývá členy sítě respektovat potřeby druhých.

Rada a asistence

triangle2

BigMat plní roli spojovníku mezi stavebními průmyslníky a uživateli stavebních materiálů.  V rámci prodejních míst BigMat hrají naše týmy zásadní roli v oblasti technického poradenství pro všechny aktéry ve stavebnictví: od řemeslníků po širokou veřejnost.

Společenské styky

triangle2

Lidský rozměr vytváří DNA BigMat. Společenskost máme v genech a projevuje se blízkostí a nasloucháním našim klientům.

Sdílení

triangle2

Umění naslouchat, komunikovat a předávat, posilovat vztah mezi klienty a spolupracovníky. Sdílení je centrální hodnota sítě BigMat.

Blízkost

triangle2

Blízkost se vztahuje k místní úrovni a k síti agentur BigMat, ale také k potřebě být blízko hlavních stavenišť a přirozeně k blízkosti ve vztahu k našim soukromým klientům a profesionálům.

Závazek vůči městské transformaci

triangle2

“BigMat International Architecture Award” (BMIAA) odměňuje architektonickou dokonalost tím, že podporuje dialog mezi různými aktéry působícími ve stavebnictví. Cílem je zlepšit kvalitu výstavby.